Vereniging

Paardensportvereniging (PSV) HCE Ruiters is actief vanaf de 2e helft 2004 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, (KNHS). PSV HCE Ruiters is een op zichzelf staande vereniging met een eigen ledenadministratie.

De kosten van het lidmaatschap kunnen laag gehouden worden, doordat de leden en ouders/verzorgers op vrijwillige basis een keer mee willen helpen als vrijwilliger bij verschillende activiteiten, dit zal het meest zijn bij de wedstrijden,“ dit is echter geen verplichting en er worden ook geen kosten aan verbonden als je niet kunt en wilt helpen”. 

Wij bieden geen verenigingslessen aan maar men kan wel terecht voor lessen bij één van onze partners. Verder organiseren wij unieke wedstrijden zoals de indoor/outdoor winter eventing.
 

Bestuur

Voorzitter: Nico Savenije
06 - 53 27 45 85  e-mail: nicosavenije@gmail.com
Secretaris: Kiona Wolthuis-Aalderink 
06 - 39 21 33 58  e-mail: hceruiters@gmail.com 
Penningmeester: Gert Pruim 
06 - 46 01 20 79  e-mail: hceruiters@gmail.com 
Lid: Dani Savenije 
06 – 81 20 16 43 e-mail: dani-savenije@live.nl 
Lid: Vacant 
 
Momenteel zoeken wij nog mensen voor ons bestuur, heb jij interesse? Stuur dan een korte motivatie en wat informatie over jezelf naar hceruiters@gmail.com

Ledenvergadering

We hebben voor de leden en voor de ouders/verzorgers, (voor de leden jonger dan 16 jaar),twee maal per jaar een ledenvergadering, waarbij we op een grote opkomst hopen om er samen een zo fijn mogelijke club van te kunnen maken. Alle leden hebben gelijk stemrecht in de ledenvergadering, (leden jonger dan 16 jaar via ouder/verzorger).