Lidmaatschap PSV HCE Ruiters een goede keus!

Info tarief lidmaatschap PSV HCE Ruiters 2016!

Het bestuur van PSV HCE Ruiters heeft besloten om met ingang van het kalenderjaar 2016 het tarief lidmaatschap vereniging te verlagen naar € 27,50. Kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en het tarief vanaf 1 oktober t/m 31 december € 15,00!

Wordt je/u ook lid van PSV HCE ruiters?

Om officiële wedstrijden te kunnen rijden dien je aangesloten zijn bij een vereniging. PSV HCE Ruiters is dan een scherp geprijsde  pony club en/of Rijvereniging, waar het niet verplicht is om verenigingslessen te volgen en vrijwilligerswerk uit te voeren. Voor meer informatie en/of tarieven;  hceruiters@gmail.com  

Iedereen kan lid worden van de PSV HCE ruiters . Wedstrijdruiters kunnen een startpas aanvragen en aan wedstrijden deelnemen. Aanmelden kan door het inschrijfformulier nieuwe leden in te vullen of door een afspraak te maken met de secretaris Gert Pruim telefonisch 06 - 46 01 20 79 of per e-mail hceruiters@gmail.com. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris dit kan zowel per e-mail als per post, adres:

PSV HCE Ruiters, t.a.v. Gert Pruim, Toermalijndreef 72,  7828 AS  Emmen, e-mail: hceruiters@gmail.com.

De opzegging bij de secretaris dient in het lopende jaar voor 15 november te gebeuren, zodat de secretaris kan afmelden voor 1 december bij de KNHS.
Bij een te late opzegging blijft u lid in het nieuwe jaar en bent u de contributie van de vereniging en de kosten van de KNHS, REGIO en de KRING voor het nieuwe jaar verschuldigd. Dit geld ook voor wijzigingen en/of opzegging startpas(sen).

Het lidmaatschap van PSV HCE Ruiters loopt  van 1 januari tot en met 31 december in het lopende kalenderjaar. De contributie van € 27,50  is een jaarcontributie, vanaf 1 oktober t/m 31 december € 15,00 in het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris van de club. Uiterste opzegdatum is 15 november. (Dit i.v.m. eventueel opzeggen bij de KNHS voor 1 december).

Het lidmaatschap KNHS en een abonnement op Paard en Sport  blijft de verantwoordelijkheid van de vereniging. Deze kosten zullen dus met het verenigingslidmaatschap eens per jaar in rekening worden gebracht. Je kunt je NIET zelf aan- of afmelden als KNHS-lid. Dit gaat altijd via het secretariaat van de vereniging.

Je kan je aanmelden als lid van PSV HCE Ruiters. Vul het onderstaande formulier in, of stuur een e-mail naar hceruiters@gmail.com. 

Inschrijfformulier leden PSV HCE Ruiters.pdf (102665)