Tarievenlijst kalenderjaar 2016

De tarieven van  de KNHS 2018 zijn vastgesteld en opgenomen in de tarievenlijst voor 2018.

 Tarievenlijst HCE ruiters 2018.pdf (160464)

Inschrijformulier lidmaatschap PSV HCE Ruiters;

Inschrijfformulier HCE Ruiters.pdf (16518)

Dit formulier kunt u/kun jij ingevuld mailen naar: hceruiters@gmail.com
of sturen naar het op het formulier vermelde adres.